Projektas #pažinkvalstybę

Džiaugiamės dalyvaudami respublikiniame projekte „Pažink valstybę“, kurio tikslas: paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas.
Mūsų nagrinėjama tema – „Ekonomika, finansai“. Projekto metu nutarėm plačiau panagrinėti ir susipažinti su mokyklos finansais. Susitikę su mokyklos direktore, rajono savivaldybės atstovais išsiaiškinsim – kaip sudaromas mokyklos biudžetas, kiek kainuoja valstybei išlaikyti vieną mokinį ir kaip mes patys galim prisidėti, taupydami savo mokyklos finansus. O taupyti nusprendėm įrengdami savo mokykloje „taromatą“. Už sutaupytus pinigus norėtumėm labai daug ką įsigyti…Viską surašėm į balsavimo biuletenius ir balsavom. Valio – taupysim SĖDMAIŠIAMS.

Projektas #pažinkvalstybę tęsiasi

Lapkričio 8 d. 8–10 klasių mokiniai susitiko su mokyklos direktore Loreta Grochauskiene ir pristatė projektą „Pažink valstybę“. Mokiniai su direktore kalbėjosi apie mokyklos biudžetą. Direktorė papasakojo kaip sudaromas mokyklos biudžetas, kas jį tvirtina, kokioms veikloms yra paskirstomos mokyklos lėšos. Mokiniai direktorei išsakė savo norą – įsigyti sėdmaišius. O kaip patys prisidės taupydami mokyklos biudžetą, parodė mokykloje įrengtą „taromatą“. Išsiskyrėme gavę namų darbų užduotį – paieškoti savivaldybės tinklapyje informacijos apie mokyklos biudžetą.
Lapkričio 14 d. tie patys mokiniai nuvyko į Rokiškio r. savivaldybę ir susitiko su rajono švietimo skyriaus vedėju Aurimu Laužadžiu ir savivaldybės finansų skyriaus vedėja Reda Dūdiene. Mokiniai pristatė projekto „Pažink valstybę“ tikslą ir uždavinius, papasakojo apie šio projekto veiklas. 
Finansų skyriaus vedėja mokiniams papasakojo apie Rokiškio savivaldybės biudžetą, paaiškino kokias lėšas ir iš kur gauna mokyklos, kaip jos yra paskirstomos. Kalbėjomės apie pajamas ir išlaidas. Diskusijos metu gavome daug patarimų, kaip galima būtų padaryti, kad mokyklai skiriamos lėšos būtų kuo naudingiau paskirstomos, kur būtų galima pataupyti, o kur, atvirkščiai, reikėtų daugiau skirti.