Mokytojai


< <
Eil. nr. Vardas, pavardė Mokomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1 Aušra Baškienė Lietuvių kalba vyr. mokyt. Aukštasis
2 Paulius Mališauskas Kūno kultūra mokyt. Aukštasis
3 Milda Staškevičienė Lietuvių kalba Vyr. mokyt. Aukštasis
4 Inga Balaišienė Anglų kalba Vyr. mokyt. Aukštasis
5 Jekaterina Šliominienė Vokiečių kalba/Anglų kalba Vyr. mokyt. Aukštasis
6 Asta Sobčenko Rusų kalba Vyr. mokyt. Aukštasis
7 Genovaitė Rubikienė Matematika Mokyt. metod. Aukštasis
8 Alvyda Vadeikienė Istorija Mokyt. metod. Aukštasis
9 Gražina Balčiūnienė Gamta/ Biologija/Chemija Mokyt. metod. Aukštasis
10 Rimantas Damaška Fizika Mokyt. metod. Aukštasis
11 Nijolė Dovydėnienė Geografija/ Ekonomika Vyr. mokyt. Aukštasis
12 Vytautas Gaigalas Kūno kultūra/ Žmogaus sauga Vyr. mokyt. Aukštasis
13 Jonas Kepenis Muzika Vyr. mokyt. Aukštasis
14 Asta Tarailienė Informacinės technologijos Vyr. mokyt. Aukštasis
15 Neringa Pauliukevičienė Soc. pedagogė Aukštasis
16 Inga Judickienė Dailė Vyr. mokyt. Aukštasis
17 Rita Rimiškienė Pradinės klasės Mokyt. metod. Aukštasis
18 Vilma Kavaliauskienė Pradinės klasės Mokyt. metod. Aukštasis
19 Vilmantė Mačiežienė Pradinės klasės Vyr. mokyt. Aukštasis
20 Jolanta Trepkevičė Pradinės klasės Vyr. mokyt. Aukštasis
21 Vytautas Pavilonis Technologijos Vyr. mokyt. Aukštasis
22 Jolanta Varnienė Technologijos Mokyt. metod. Aukštasis
23 Spec. pedagogė
24 Rima Pūžaitė Tikyba Vyr. mokyt. Aukštasis
25