19
19
Mokykla 1956 m.

Praeitis byloja, kad jau 1890 m. minima Jūžintų mokykla, įsikūrusi toje pačioje vietoje, kur ir dabartinė.

Apie 1901 – uosius pradėta statyti naujoji mokykla. Statė ją valsčius. 1909 – 1912 m. čia mokėsi 60 mokinių iš aplinkinių kaimų. Tik 2 pamokas per savaitę lietuviškai mokė M. Žilinskaitė.

1914 m. užbaigiama naujos mūrinės mokyklos statyba, tačiau šiose patalpose įsikuria valsčiaus raštinė. Pirmojo Pasaulinio karo metais mokykla veikė su pertraukomis.

1917 – 1920 m. mokoma lietuvių kalba. Dirbo 2 mokytojai – A. Starkus ir K. Velbasys. 1919 m. įkuriamos pradinės mokyklos Dauliūnuose, Mičiūnuose, Ažubaliuose, Tomakaimyje.

Nuo 1928 m. mokyklos padalintos į vasaros ir žiemos. Vasaros mokykloje mokėsi 7 – 8 metų vaikai, o žiemos – vyresnieji.

1938 m. mokytojas J. Butkus suorganizuoja mokykloje penktąjį skyrių. Patalpas nuomoja ir privačiuose butuose – pas Aukštuolį, Gačionį, Baltakį.

1945 m. įsteigiamos dvi progimnazijos klasės, kurios įsikuria Žiukelio namuose, vėliau perkeliamas į Macijausko namus Skeiriuose.

1951 m. mokykla persikelia iš Skeirių į Jūžintus ir tampa vidurine. 

1956 m. pavasarį išeina pirmoji abiturientų laida.

1969 m. mokykla nukentėjo nuo gaisro, todėl 1973 m. pradedami statyti du priestatai.

Mokyklos vardas susijęs su talentingų pedagogų veikla. Vadovais čia dirbo G. Šocas, A. Baniūnas, V. Silivanovas, G. Urbonienė, J. Augulis, M. Pošytė, A. Dabrega, V. Tautkevičius, A. Mieliauskas, V. Vyšniauskas, A. Patūpienė, O. Vaičys, B. Pročkienė, L. Skardžienė, E. Mališauskas. Dabar mokyklai vadovauja L. Grochauskienė.

Po kelis savo gyvenimo dešimtmečius mokyklai atidavė jūžintiškių pažįstami ir gerbiami mokytojai S. ir B. Strazdai, Z . ir P. Subačiai, P. Makuškienė, A. Makuškienė, S. Kuolienė, S. ir J. Lasiai, E. Lasienė, D. Seržintienė.

Gimtojo krašto praeitis ir dabartis, šviesaus mūsų žemiečių atminimo saugojimas, tikėjimas ir dora – kelias į Jūžintų mokyklos šiandieną ir rytdieną.