Viešieji pirkimai

Informacija apie viešuosius pirkimus VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2019 M. ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO  ŠIRVYDO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO PAŽYMA NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJOS ATLIKTŲ…

Skaityti daugiau

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. Pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių. Pareigybė etatai 2018 m. I ketv. etatai…

Skaityti daugiau