Loreta Grochauskienė

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktorė


Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;
2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;
1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;
1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.


Pedagoginė kvalifikacija:

2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;
2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;
2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III) kvalifikacijos kategorija;
1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;
1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.


☏ 8 614 99302

🖂  loreta.grochauskiene@gmail.com

Neringa Pauliukevičienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gim.1979-09-20, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

2002 m. Vilniaus universitetas, socialinio darbo bakalauras. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija


☏ 8 618 02645

🖂   neringapaul@gmail.com 


Vidmantas Sirvydis

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Gim.1956-09-14, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

Vilniaus statybos technikumas.

☏ 8 616 02305

🖂  sirvydis.v@gmail.com 

 

Ramutė Repšienė

Raštvedė

Gim.1961-03-17, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

Lietuvos žemės ūkio akademija. Buhalterinė apskaita

☏ (8 458) 44220

🖂  juzintupm@gmail.com