„Tyrinėk. Atrask. Dalinkis“ Erasmus+

Vykdant projektą „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“, pagal ERASMUS+ programos veiksmą – „asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ (veiklos tipas „Bendrojo ugdymo personalo mobilumas“), 2018 m. balandžio mėn. buvo organizuojami 5 d., 22 akademinių valandų mokymai mokytojams, dirbantiems Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje su darbo stebėjimu Ispanijoje, Valensijos mieste – „Kūrybiškumas mokant ir profesinis augimas“

2018-01-25 d. atrankos grupės siūlymu į kursus Ispanijoje atrinktos mokytojos:

Gražina Balčiūnienė, Jekaterina Šliominienė, Vilma Kavaliauskienė, Asta Tarailienė ir soc. pedagogė Neringa Pauliukevičienė.

Įgyvendindama projektą „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“, pagal ERASMUS+ programos veiksmą – „asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytojų grupė – mokytojos Vilma Kavaliauskienė, Gražina Balčiūnienė, Jekaterina Šliomininė, Asta Tarailienė ir socialinė pedagogė Neringa Pauliukevičienė – vyko į mokymus Ispanijoje.

Mokymai vyko Valensijoje. Juose dalyvavo ir 7 mokytojų iš Rumunijos grupė.

Kursai buvo orientuoti į teorinius ir praktinius kūrybiškumo ugdymo mokyme ir paties mokytojo profesinėje veikloje aspektus. Pagrindiniai uždaviniai buvo: skatinti kūrybiškumo kultūrą; suteikti galimybę dalyviams atskleisti savo natūralų kūrybiškumą; remti mokinių ir mokytojų turimus įgūdžius, kad dalyviai išsiugdytų pasitikėjimą savimi ir keistų pedagogo įvaizdį; išlaisvinti idėjas; rasti kūrybiškus sprendimus, susidūrus su profesiniais ir asmeniniais iššūkiais; padėti dalyviams pagerinti psichologinį lankstumą, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti siekiant geriau prisitaikyti prie dabartinės dinamiškos aplinkos.

Mokymai vyko Valensijoje. Juose dalyvavo ir 7 mokytojų iš Rumunijos grupė.

Kursai buvo orientuoti į teorinius ir praktinius kūrybiškumo ugdymo mokyme ir paties mokytojo profesinėje veikloje aspektus. Pagrindiniai uždaviniai buvo: skatinti kūrybiškumo kultūrą; suteikti galimybę dalyviams atskleisti savo natūralų kūrybiškumą; remti mokinių ir mokytojų turimus įgūdžius, kad dalyviai išsiugdytų pasitikėjimą savimi ir keistų pedagogo įvaizdį; išlaisvinti idėjas; rasti kūrybiškus sprendimus, susidūrus su profesiniais ir asmeniniais iššūkiais; padėti dalyviams pagerinti psichologinį lankstumą, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti siekiant geriau prisitaikyti prie dabartinės dinamiškos aplinkos.

Mokymais tikslingai siekiama paruošti mokytojus, kurie gebėtų nestandartiškai vesti pamokas, atpažinti ir skatinti kūrybiškus mokinius, pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius

Lektorius Gabriele Zunino labai energingai ir entuziastingai vedė praktinius užsiėmimus.

Kursuose tobulinome anglų kalbos žinias dirbdamos nedidelėse, nuolat besikeičiančiose grupėse. Susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, politine situacija, architektūra, gamta bei kultūra. Kadangi mokymuose dalyvavome su Rumunijos mokytojomis, buvo įdomu ir naudinga pasidalyti patirtimi, plėsti tarpkultūrinę kompetenciją, pažinti šalį ir jos tradicijas iš arčiau.

Gautomis žiniomis, patirtimis ir emocijomis pasidalinsime su savo ir kitų rajono mokyklų kolegomis. Jau paruošta mokomoji medžiaga pamokoms ir mokymų (gerosios patirties sklaidos) programa kolegoms. Viliamės, kad tai padės mums ir kitiems mokytojams išlaisvinti savo ir mokinių mintis, idėjas, kūrybiškumą. Bent per žingsnį atsitraukti nuo standartinio, stereotipinio aplinkos vertinimo, mąstymo, veiklos.